Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nakładają na osoby fizyczne obowiązek złożenia informacji o nieruchomościach po wygaśnięciu obowiązku podatkowego, a więc np. po sprzedaży mieszkania czy domu. Ustawa nie określa jednak, co ma zrobić w takiej sytuacji osoba prawna.

Jak wyjaśnia dr Mariusz Popławski z katedry prawa podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, obowiązki firm np. po sprzedaży budynku są podobne.

– Firma ma obowiązek złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości i ewentualnie wniosku o stwierdzenie nadpłaty – wyjaśnia Mariusz Popławski.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty mogą złożyć firmy, które zapłaciły podatek od nieruchomości za cały rok z góry. Przedsiębiorstwa, które płaciły podatek ratalnie, co miesiąc, muszą złożyć jedynie korektę deklaracji rocznej. W obu przypadkach w korekcie deklaracji trzeba określić kwotę podatku jedynie za miesiące, gdy firma była właścicielem nieruchomości.

Obowiązek taki, choć nie jest wyrażony wprost, wynika z art. 6 ust. 9 pkt 2 wspomnianej ustawy, który stanowi, że firmy muszą skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, które ma wpływ na wysokość opodatkowania. Korektę należy złożyć organowi podatkowemu (wójt, burmistrz, prezydent miasta) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia, czyli np. od dnia sprzedaży nieruchomości.