Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, czy zbiorniki, z których nie jest dokonywane wydanie/sprzedaż wyrobów akcyzowych na rzecz odbiorców, podlegają prawnej kontroli na podstawie rozporządzenia ministra finansów w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych.

W składzie podatkowym zakładu produkcyjnego znajdują się zbiorniki, które nie posiadają dowodów legalizacji. Spółka zamierza w swym składzie produkcyjnym wyznaczyć zbiorniki, z których następowałoby wydanie wyrobów gotowych (paliw) na rzecz innych odbiorców. Pozostałe zbiorniki znajdujące się w składzie produkcyjnym nie byłyby wykorzystywane do wydań wyrobów na rzecz odbiorców zewnętrznych. Dopuszczalne natomiast byłoby wydanie z tych zbiorników (zbiorników produkcyjnych) produktów w ramach przesunięć pomiędzy własnymi składami podatkowymi. Takie przemieszczenie odbywałoby się w ramach procedury zawieszonego poboru akcyzy z zastosowaniem administracyjnego dokumentu towarzyszącego (ADT).

W omawianym przypadku ze zbiorników produkcyjnych nie będą wydawane gotowe wyroby energetyczne do odbiorców, a jedynie nastąpią wydania i przesunięcia wyrobów do innych własnych składów podatkowych spółki. Nie będą one więc podlegały prawnej kontroli metrologicznej.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 maja 2010 r. (nr IPPP3/443-106/10-4/JK).