Sieci linii kablowych i kanalizacja podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jeżeli kable są ułożone w kanalizacji stanowią razem całość techniczno-użytkową i podlegają opodatkowaniu jako jeden obiekt budowlany.

Dziś Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się z Telekomunikacją Polską SA, że jej kable i kanalizacja w której są umieszczone nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W 14 sprawach sąd potwierdził, że gminom należy się podatek od linii kablowych umieszczone w kanalizacji.

Jak przypomniał sędzia NSA Jerzy Rypina opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Sąd zauważył, że definicje mają charakter otwarty. Kanalizacja kablowa mieści się w pojęciu budowli.
W ocenie NSA linie kablowe również są budowlami. Sąd zauważył, że są nimi sieci uzbrojenia terenu, na które zgodnie z prawem geodezyjnym składają się m.in. naziemne i podziemne przewody. Zdaniem NSA wszelkiego rodzaju przewody w tym służące usługom telekomunikacyjnym stanowią sieć uzbrojenia terenu, która jako budowla podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Sąd kasacyjny zwrócił uwagę, że linie kablowe mogą być umieszczane w kanalizacji lub też poza nią. Sposób umieszczenia kabli w ziemi nie ma jednak znaczenia dla opodatkowania. Jeżeli kable telekomunikacyjne są ułożone w kanalizacji to będzie to funkcjonalne połączenia dwóch budowli. Kable i rury, w których są ułożone stanowią całość techniczno-użytkową i podlegają opodatkowaniu jako jeden obiekt budowlany.

Sprawy, którymi dziś zajął się NSA dotyczyły podatku od nieruchomości za lata 2006-2008. Spółka uważała, że linie kablowe położone w kanalizacjach kablowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jej zdaniem żadne przepisy prawa budowlanego nie pozwalają stwierdzić, że są one obiektem budowlanym lub urządzeniem budowlanym. Gminy jako organy podatkowe i beneficjenci podatku od nieruchomości uważały, że spółka powinna płacić podatek także od kabli. Pogląd ten podzieliły sądy administracyjne obu instancji. Wyroki są prawomocne.

Sygn. akt np. II FSK 2167/08, II FSK 858/09, II FSK 1066/09.