Z listem do Kapicy wystąpiło Stowarzyszenie Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich. Przedstawiło w nim propozycje zmian w ustawie o grach hazardowych. Według firm bukmacherskich celem zaproponowanych rozwiązań jest "eliminacja szarej strefy w internetowych zakładach bukmacherskich oraz stworzenie warunków do legalnego urządzania zakładów wzajemnych w internecie".

Stowarzyszenie zaproponowało m.in., by przyjąć zasady opodatkowania działalności bukmacherskiej, które będą "konkurencyjne bądź chociaż zbliżone" do rozwiązań obowiązujących w innych krajach Europy.

Zwróciło uwagę na niekorzystne propozycje opodatkowania zakładów bukmacherskich zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o grach hazardowych. Zgodnie z nim działalność bukmacherska w internecie ma być obciążona 12 proc. podatkiem liczonym od przychodów.

Stowarzyszenie sugeruje zmniejszenie tej stawki albo zmianę podstawy naliczania podatku z przychodowej na dochodową, przy jednoczesnym zwiększeniu stawki do 25 proc.

"Jednocześnie nowe warunki podatkowe działalności bukmacherskiej odwróciłyby wyraźną tendencję spadkową przychodów tej branży"

"Wprowadzenie postulowanych przez Stowarzyszenie rozwiązań legislacyjnych i systemowych nie tylko przyczyni się do ograniczenia szarej strefy w obszarze zakładów internetowych, ale także przyczyni się do zwiększenia wpływów budżetowych. Jednocześnie nowe warunki podatkowe działalności bukmacherskiej odwróciłyby wyraźną tendencję spadkową przychodów tej branży" - napisano w liście.

Sylwia Stelmachowska z MF zapewniła, że list zostanie rozpatrzony. "W Ministerstwie Finansów nie są obecnie prowadzone prace zmierzające do zmiany zasady opodatkowania podatkiem od gier działalności branży hazardowej, w tym również zakładów bukmacherskich" - zastrzegła.

Resort finansów poinformował, że 23 kwietnia br. wiceminister finansów Jacek Kapica spotkał się z przedstawicielami firm bukmacherskich, którzy wskazywali, że rozwiązania, które znalazły się w uchwalonej jesienią 2009 r. ustawie o grach hazardowych mają negatywne skutki dla sektora bukmacherów. Chodzi np. o podwyższenie o 2 proc. stawki podatku na takie usługi, co - według bukmacherów - zniechęca do urządzania zakładów.

Zdaniem resortu finansów podczas spotkania Stowarzyszenie przedstawiło jedynie propozycje obniżenia podatku od gier dotyczącego zakładów wzajemnych. W związku z tym MF poprosił o przedstawienie konkretnych uwag do obowiązujących przepisów. Efektem jest list, który wpłynął do ministerstwa 10 maja br. i zostanie rozpatrzony.