Izba Skarbowa w Szczecinie przypomniała o zmianach w wykazywaniu usług świadczonych lub nabywanych od podatników z Unii Europejskiej w informacji podsumowującej VAT-UE i w deklaracji VAT-7.

Z informacji szczecińskiej izby wynika, że w przypadku świadczenia usług na rzecz podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej usługi powinny być wykazane w deklaracji VAT-7 w części C, poz. 22 oraz w informacji podsumowującej VAT-UE w części E.

Jeżeli usługi zostały nabyte od podatnika podlegającego opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, to powinny być wykazane tylko w deklaracji VAT-7 w części C w poz. 39. Nie należy wykazywać nabyć w informacji podsumowującej VAT-UE.