Nowelizacja ustawy o CIT dotyczy podatników, którzy - zgodnie z przepisami o akcyzie - posiadają zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego i wytwarzają w nim biokomponenty. Mogą oni wykorzystywać w tym celu surowce pochodzące z własnej produkcji lub nabyte, w tym pochodzące z importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego. Otóż zgodnie z nowymi przepisami, podatnicy ci mogą za lata podatkowe 2007-2014 odliczać od podatku kwotę stanowiącą 19 proc. nadwyżki kosztów wytworzenia biokomponentów nad kosztami wytworzenia paliw ciekłych o takiej samej wartości opałowej. Nie może to być jednak więcej niż 19 proc. nadwyżki wartości wytworzonych biokomponentów nad wartością wytworzonych paliw ciekłych, obliczonych według średnich cen biokomponentów i paliw ciekłych o takiej samej wartości opałowej.

Nowelizację ustawy o CIT opublikowano w Dzienniku Ustaw z 14 września 2007 r. nr 165, poz. 1169. Weszła w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do osiągniętych dochodów za rok podatkowy rozpoczynający się w 2007 roku.

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl