Przychody za 2009 rok

Podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych osiągnęli w 2009 roku przychód brutto ogółem w kwocie 32,9 mld zł, co stanowi o 3,7 mld zł mniej niż w 2008 roku. Z danych MF wynika, że przychody osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wyniosły w 2009 roku 30,4 mld zł, podczas gdy w 2008 roku było to 34,2 mld zł. To oznacza spadek o 3,8 mld zł.

Odwrotnie jest z przychodami z najmu. One w 2009 roku wyniosły 2,5 mld zł. W 2008 roku było to 2,3 mld zł.

Największe przychody uzyskały osoby fizyczne prowadzące firmę z zakresu działalności wytwórczej i budowlanej tj. w wysokości 14,9 mld zł, opodatkowane według stawki 5,5 proc., choć były one o 2,5 mld zł niższe niż w 2008 roku. Nieco mniej, bo 7,7 mld zł, stanowiły przychody z działalności gastronomicznej i usługowej w zakresie handlu opodatkowane według stawki 3-proc. Na trzecim miejscu są przychody z działalności usługowej, opodatkowane stawką 8,5-proc., które w 2009 roku wyniosły 7,6 mld zł.

Wpływy budżetowe

Ryczałt należny za 2009 rok wyniósł 1,4 mld zł. Ryczałtowcy musieli dopłacić fiskusowi 258 mln zł. Odzyskali w formie nadpłaty – 58 mln zł.

Ryczałtowcy od przychodu najczęściej odliczali wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne (97,85 proc.), wydatki internetowe (0,69 proc.), wydatki mieszkaniowe (0,41 proc.). Natomiast od ryczałtu odliczali wydatki na ubezpieczenie zdrowotne (97,27 proc.), wydatki z tytułu wyszkolenia uczniów (2,14 proc.), trzecie miejsce zajmują wydatki mieszkaniowe (0,57 proc.).