Przedsiębiorca, który chce zlikwidować jednoosobową działalność gospodarczą, może wyzbyć się poszczególnych składników majątkowych. Taka operacja wywołuje określone skutki na gruncie VAT.

Konsekwencje podatkowe zależą od tego, czy przedmiotem sprzedaży są poszczególne składniki majątku czy przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

– Transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie podlega opodatkowaniu VAT – wyjaśnia Grzegorz Wanio L. L. M., partner w Kancelarii Olesiński i Wspólnicy.

Ekspert zauważa jednak, że w przypadku zbywania poszczególnych składników tego majątku możemy mieć do czynienia z dostawą towarów. Co ważne, jako dostawę towarów traktować również należy przekazanie składników przedsiębiorstwa do majątku prywatnego. Dotyczy to sytuacji, gdy podatnikowi przy nabyciu tych składników przysługiwało chociażby w części prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w momencie ich nabycia.

– Oczywiście niezależnie od powyższego, w przypadku gdy zbycie przedsiębiorstwa lub jego składników nie będzie podlegało VAT, może wystąpić podatek od czynności cywilnoprawnych – podkreśla Grzegorz Wanio.