Podatnik, korygując zeznanie, w którym wykazał nadpłatę, musi się liczyć z tym, że termin zwrotu podatku będzie liczony od momentu złożenia poprawionego zeznania. Z kolei dopłata PIT z korekty musi być wpłacona wraz z odsetkami.

Czy fiskus ma termin na zwrot podatku

Podatnik złożył deklarację PIT za 2009 rok w połowie kwietnia 2010 r. Wykazał w nim 2,3 tys. zł nadpłaty. Czy urząd skarbowy ma jakiś termin na zwrot tych pieniędzy?

Czy termin zwrotu nadpłaty można przesunąć

Podatniczka 4 maja 2010 r. złożyła korektę PIT za 2009 rok. W korekcie uwzględniła ulgę internetową, o której przy wypełnianiu pierwotnej deklaracji zapomniała. W związku z korektą nadpłata wykazana w zeznaniu wzrosła z 220 zł do 350 zł. Czy termin na zwrot nadpłaty zostanie przesunięty?

Czy fiskus może zatrzymać nadpłatę

W korekcie PIT za 2009 rok podatnik wykazał 500 zł nadpłaty. Jednak w rozliczeniu za 2008 rok podatnik musiał dopłacić 480 zł, czego nie zrobił. Czy organ podatkowy może zatrzymać nadpłatę?

Czy niezapłacony PIT stanowi dług podatkowy

Podatniczka do 30 kwietnia nie zapłaciła podatku za 2009 rok. Czy w ten sposób powstała u niej zaległość podatkowa?

Czy podatnik może wybrać formę zwrotu

Podatniczka w korekcie PIT wykazała nadpłatę podatku w wysokości 199 zł. Chciałaby otrzymać zwrot na konto, bo planuje dłuższy wyjazd za granicę. Czy może wybrać sposób zwrotu pieniędzy?

Czy podatek trzeba wpłacić do 30 kwietnia

W zeznaniu za 2009 rok podatnik wykazał dopłatę podatku w wysokości 450 zł. Czy powinien ją wpłacić do 30 kwietnia 2010 r.?

Czy można starać się o ulgę w zapłacie PIT

Podatnik nie zapłacił 1,5 tys. zł podatku, który wyszedł mu z rozliczenia PIT za 2009 rok. Nie ma pieniędzy na zapłatę. Czy może prosić urząd skarbowy o udzielenie ulgi?

Czy organ podatkowy określi odsetki w decyzji

Podatnik w nieprawidłowej wysokości wpłacał zaliczki na podatek dochodowy. Urząd skarbowy przeprowadził postępowanie podatkowe, a po jego zakończeniu wydał decyzję określającą odsetki za zwłokę. Czy fiskus ma do tego prawo?

Czy podatnik sam musi naliczyć odsetki

Podatnik w korekcie PIT wykazał dopłatę podatku, której nie wpłacił w ustawowym terminie, bo nie miał na to środków. Teraz chce uiścić zaległość. Czy musi też wpłacić należne odsetki?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć nadpłatę lub dopłatę podatku z korekty.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.