Podatnik, który w 2009 roku otrzymał nagrodę niższą niż 760 zł, biorąc udział w konkursie internetowym, nie musi wykazywać wygranej w zeznaniu podatkowym.
Spółka przeprowadzała w 2009 roku konkursy. Były one organizowane i emitowane na jej stronach internetowych. Nagrody były przyznawane zwycięzcom konkursów i miały charakter pieniężny lub niepieniężny, a ich wartość nie przekraczała 760 zł (w przypadku nagród pieniężnych liczonej brutto z podatkiem od towarów i usług).
– Czy taką nagrodę muszę wykazać w rocznym PIT – pyta pani Patrycja z Częstochowy.
Nie. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 760 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
Reklama
Wolą ustawodawcy jest, by zwolnieniem przedmiotowym objęta była – w granicach limitu 760 zł – wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu.
W określeniu środki masowego przekazu mieści się również internet. W związku z tym, w odniesieniu do nagród o wartości mniejszej niż 760 zł, wygranych w konkursach emitowanych na ogólnodostępnych stronach internetowych, czyli takich, do których swobodny dostęp ma każda osoba pełnoletnia i każda z nich może wziąć udział w ogłoszonym konkursie, może mieć zastosowanie zwolnienie z PIT. Takiej wygranej nie trzeba wykazywać w zeznaniu podatkowym.
25 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok