Podatnik złożył zlecenie odkupienia jednostek funduszu inwestycyjnego. Fundusz wypłacił mu mniej gotówki niż podatnik przeznaczył na zakup jednostek kilka lat temu. Czy przy rozliczeniu podatkowym może odliczyć te straty z funduszy?

Nie. Przepisy podatkowe określają, że dochodów z funduszy nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych
i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Ponadto dochodów (przychodów) z tytułu udziału w funduszach nie łączy się również z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej. Oznacza to, że kwoty straty z funduszu nie można rozliczyć w zeznaniu podatkowym (art. 9 ust. 6; art. 30a ust. 5 ustawy o PIT, tj. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).

Także dochodów z tytułu uczestnictwa w funduszach kapitałowych nie wykazuje się w zeznaniu rocznym. 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy, którym obciążone są zysku z funduszy pobiera i odprowadza podmiot wypłacający uczestnikowi należności, tj. zazwyczaj właściwe Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.