Wniesienie akcji i udziałów do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za certyfikaty inwestycyjne stanowi przychód wnoszącego, od którego trzeba zapłacić 19-proc. podatek dochodowy.

Czy wkład akcji wygeneruje przychód

Osoba fizyczna posiada akcje, które chciałaby wnieść do funduszu inwestycyjnego zamkniętego. W zamian otrzyma certyfikaty inwestycyjne. Czy taka zamiana oznacza konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?