Dziecko pełnoletnie objęte ulgą prorodzinną nie mogło w 2009 roku uzyskać dochodów przekraczających 3089 zł.
Pełnoletnie dzieci, do ukończenia 25 lat, które uczą się lub studiują, są objęte ulgą prorodzinną, jeżeli nie przekroczyły ustawowego limitu dochodów. Trzeba pamiętać, że zasady jego ustalania uległy zmianie. Kwota limitu nie jest już równa rocznej kwocie niepowodującej obowiązku zapłaty podatku, która wynosi 3091 zł. Limit dochodów dziecka wynosi 3089 zł.
Zasady obliczania limitu określa art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307). Ulga prorodzinna przysługuje na pełnoletnie dzieci, jeżeli nie osiągnęły w 2009 roku dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej (z wyjątkiem renty rodzinnej) lub dochodów z kapitałów pieniężnych podlegających opodatkowaniu 19-proc. stawką, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali. Wysokość limitu wynika zatem z podzielenia kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej, a więc 556,02 zł przez stawkę podatku 18 proc. Jak wyjaśnia Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP, w rezultacie kwota dochodu podlegającego u dziecka opodatkowaniu nie powinna przekroczyć w 2009 roku 3089 zł.