Deklarację PIT-38 składają podatnicy, którzy w 2009 roku uzyskali przychód z obrotu instrumentami finansowymi oraz udziałami w spółkach kapitałowych. Dochody te opodatkowane są 19-proc. stawką i nie łączy się ich z innymi źródłami przychodów.

Czy rozliczać straty z lat ubiegłych

Inwestor giełdowy w okresie bessy w 2007 i 2008 roku poniósł straty. Wykazał je w rocznych zeznaniach podatkowych PIT-38 za te dwa lata. W 2009 roku osiągnął duży zysk na akcjach. Czy zyski te będzie mógł pomniejszyć o poprzednio wykazane straty?

Czy przychody w walutach przeliczyć na złote

Podatnik w 2009 roku sprzedał część posiadanych udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej. Czy obliczając podatek, powinien przeliczyć uzyskaną cenę sprzedaży na złote?

Czy zyski z akcji można rozliczyć w PIT-36

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą uzyskał zyski ze sprzedaży akcji. Czy dochód z akcji może rozliczyć łącznie z przychodami firmowymi w PIT-36?

Czy niewykazaną stratę można odliczyć

Podatnik w 2009 roku sprzedał na giełdzie papierów wartościowych akcje z zyskiem. Jednocześnie w 2008 roku poniósł dużą stratę, ale nie złożył zeznania PIT-38 za tamten rok. Czy będzie mógł odliczyć tę stratę w tym roku na podstawie posiadanych dokumentów?

Czy prowizję uwzględniać w zeznaniu rocznym

Inwestor zaciągnął kredyt na zakup akcji w ofercie pierwotnej. Z uwagi na duże zainteresowanie nie zakupił jednak tylu akcji, na ile zaciągnął kredyt. Czy będzie mógł ująć w kosztach podatkowych zapłaconą prowizję za udzielenie kredytu?

Czy zyski z obligacji rozliczać samodzielnie

Podatnik zakupił w zeszłym roku w ofercie pierwotnej czteroletnie obligacje skarbowe. Złożył zlecenie przedterminowego wykupu. Czy będzie musiał rozliczyć to w zeznaniu podatkowym?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak bezbłędnie wypełnić PIT-38.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.