Podatnicy, inwestujący na giełdzie przy rozliczeniu dochodu z tego tytułu w 2009 roku, mogą do kosztów zaliczyć poniesione przez siebie wydatki, jeżeli odpowiednio je udokumentują.
Podatnicy, którzy do końca 2009 roku sprzedadzą papiery wartościowe lub zamkną pozycję na instrumentach pochodnych, otrzymają od swojego domu maklerskiego informację PIT-8C określającą wysokość przychodu i kosztów jego uzyskania. Druk ten powinien zostać sporządzony i wysłany inwestorom oraz właściwym urzędom skarbowym do końca lutego przyszłego roku. W 2010 roku ostatni dzień lutego wypada w niedzielę, więc PIT-8C będzie mógł być wysłany najpóźniej 1 marca 2010 r.
Jednak w informacji PIT-8C domy maklerskie uwzględniają tylko cenę nabycia danych instrumentów finansowych oraz prowizje od transakcji i ewentualne opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego. A co z pozostałymi wydatkami, które ponoszą inwestorzy w ciągu roku?