Podatnicy, inwestujący na giełdzie przy rozliczeniu dochodu z tego tytułu w 2009 roku, mogą do kosztów zaliczyć poniesione przez siebie wydatki, jeżeli odpowiednio je udokumentują.
Podatnicy, którzy do końca 2009 roku sprzedadzą papiery wartościowe lub zamkną pozycję na instrumentach pochodnych, otrzymają od swojego domu maklerskiego informację PIT-8C określającą wysokość przychodu i kosztów jego uzyskania. Druk ten powinien zostać sporządzony i wysłany inwestorom oraz właściwym urzędom skarbowym do końca lutego przyszłego roku. W 2010 roku ostatni dzień lutego wypada w niedzielę, więc PIT-8C będzie mógł być wysłany najpóźniej 1 marca 2010 r.
Jednak w informacji PIT-8C domy maklerskie uwzględniają tylko cenę nabycia danych instrumentów finansowych oraz prowizje od transakcji i ewentualne opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego. A co z pozostałymi wydatkami, które ponoszą inwestorzy w ciągu roku?
Paweł Wielgus, specjalista ds. interwencji i analiz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, mówi, że kwestia uznania, czy dany wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, jest najczęstszym problemem, z jakim inwestorzy zwracają się do Stowarzyszenia.
– Problem bierze się stąd, że w ustawie podatkowej mowa jest o koszcie uzyskania przychodów, jednak brakuje wyjaśnienia, co można do niego zaliczyć – dodaje ekspert.
Przepisy o PIT określają, że wydatki bezpośrednie na nabycie instrumentów finansowych (w tym prowizja maklerska) co do zasady stają się kosztem w momencie odpłatnego zbycia tych instrumentów. W zakresie kosztów pośrednich nie został jednak sprecyzowany moment ich rozpoznania. Jednocześnie zgodnie z przepisami za koszty można uznać te wydatki, które związane są z uzyskaniem danego przychodu, a więc łączą się z inwestowaniem na giełdzie.
Zdaniem Pawła Wielgusa będą to również wydatki związane z giełdowymi serwisami informacyjnymi, wszystkie opłaty, których podatnik nie poniósłby, gdyby nie grał na giełdzie, a także wydatki na szkolenia giełdowe lub specjalistyczną literaturę.
Koszty indywidualne
Inwestor rozpozna samodzielnie w kosztach:
● odsetki i prowizje od kredytów giełdowych,
● koszty prenumeraty czasopism giełdowych,
● zakup literatury fachowej,
● zakup oprogramowania do analizy rynku,
● wydatki na szkolenia giełdowe.