Papiery wartościowe nominowane w walutach obcych generują przychód w złotych. Opodatkowaniu PIT podlega też spekulacja rzeczywistymi walutami. Podatek płaci się od zysku walutowego, ale podatnik może odliczyć stratę.
Inwestor zainwestował w papiery wartościowe zagranicznej spółki. Akcje nominowane były w euro. Sprzedając je w 2009 roku, stracił kilkaset euro, ponieważ ich cena rynkowa była niższa niż w dniu zakupu. Jednak w informacji PIT-8C wystawionej przez dom maklerski, w którym inwestor posiada rachunek inwestycyjny, został wykazany zysk z tej transakcji.
Czy efekt takiej inwestycji jest opodatkowany? Tak, i podobnie jak zysk z okazjonalnego zakupu i sprzedaż walut obcych w kantorach. Jednak czy podatnik może rozliczyć stratę z rzeczywistej sprzedaży waluty, kiedy kurs był dla niego niekorzystny?