Handel walutami

W zupełnie inny sposób rozliczane są przychody z faktycznej sprzedaży walut obcych. Dla zorganizowanego obrotu walutami obcymi, który jest działalnością kantorową regulowaną przez prawo dewizowe, stosuje się zasady rozliczeń przychodów oraz kosztów właściwe dla działalności gospodarczej (łącznie z powstaniem dodatnich i ujemnych różnic kursowych). A czy opodatkowany jest przychód z jednorazowej czy kilkukrotnej sprzedaży waluty obcej w kantorze?

Tomasz Bielenik, doradca podatkowy w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Miller, Canfield, Babicki, Chełchowski i Wspólnicy, zwraca uwagę, że sprzedaż okazjonalna waluty obcej, która nie jest działalnością zarobkową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, jeśli przysporzy podatnikowi przychodu, powinna być opodatkowana.

Strata walutowa

Zasadą w rozliczeniu PIT jest to, że strata powstała w ramach jednego źródła przychodu może być rozliczana tylko w ramach tego źródła. Nie można zatem pomniejszyć dochodu ze zbycia papierów wartościowych o stratę z rzeczywistej sprzedaży waluty i odwrotnie.

Andrzej Ossowski, radca prawny współpracujący z Kancelarią Prawną Piszcz, Norek i Wspólnicy, zaznacza, że potwierdzeniem uzyskania zysku bądź zanotowania straty z rzeczywistej sprzedaży walut powinno być pokwitowanie z banku lub kantoru wskazujące m.in. na przedmiot usługi oraz przyjęty kurs walutowy.