Dla podatników, którzy mieszkają w Polsce (podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli tych, którzy muszą w polskim urzędzie skarbowym rozliczać wszystkie światowe dochody), urzędem skarbowym właściwym do rozliczenia jest urząd właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Gdy zamieszkanie na terytorium Polski ustało przed tym dniem, właściwy jest urząd skarbowy według ostatniego miejsca zamieszkania.

Warto też wiedzieć, że małżonkowie wnoszący o łączne opodatkowanie dochodów składają zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym ustalonym według miejsca zamieszkania małżonków, a jeżeli małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania – ustalonym według miejsca zamieszkania jednego z nich – albo męża, albo żony.

Dla podatników niemających miejsca zamieszkania w Polsce (podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli tych, którzy przed polskim fiskusem wykazują tylko dochody uzyskane w Polsce) określono właściwość urzędu skarbowego inaczej. Podatnicy zagraniczni, którzy osiągnęli dochody w Polsce bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników niezobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku lub osiągnęli dochody określone w art. 30b (m.in. dochody z giełdy) i zamierzają opuścić Polskę przed terminem złożenia zeznania – tj. 30 kwietnia 2010 r. – muszą złożyć zeznanie za rok podatkowy urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych przed opuszczeniem naszego kraju.