To, że odwlekamy wysłanie PIT do urzędu skarbowego na ostatnią chwilę, nikogo nie dziwi. Taka sytuacja powtarza się od kilkunastu lat. To niestety błąd. Pośpiech sprzyja błędom. Jeśli pomyłki pojawią się w zeznaniu rocznym, trzeba będzie złożyć korektę zeznania wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Przypomnijmy – podatnik ma kilka możliwości złożenia deklaracji rocznej. Może złożyć ją osobiście w urzędzie skarbowym. Wtedy warto na kopii PIT poprosić o odnotowanie faktu jego złożenia. Zazwyczaj tym potwierdzeniem jest przybita data wpływu na zeznaniu.

Podatnik może też wysłać PIT pocztą. Jeśli skorzystamy z usług Poczty Polskiej, datą złożenia zeznania będzie data stempla pocztowego. Jeśli wybierzemy pośrednictwo innego operatora, datą złożenia deklaracji będzie jej wpływ do urzędu skarbowego. Przy korzystaniu z usług poczty warto PIT wysłać listem polecanym. Zyskamy w ten sposób potwierdzenie nadania listu.

Przy składaniu PIT można też skorzystać ze specjalnych urzędomatów lub urn wystawionych w urzędach skarbowych, które służą do składania dokumentów podatkowych. Jednak trzeba pamiętać, że nie każdy urząd takie urządzenie posiada.