Komisja Nadzoru Audytowego, organ nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i spółkami audytorskimi, zatwierdził Krajowe Standardy Rewizji Finansowej. Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta zostały zredukowane do trzech standardów – wcześniej było ich pięć. Treść nowych regulacji dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (www.kibr.org.pl).

– Krajowe standardy będą obowiązywać do momentu ogłoszenia w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej – wyjaśnia Jadwiga Szafraniec, wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Pierwszy standard umożliwia wydawanie opinii w dodatkowym języku, poza obowiązkowym polskim. Drugi pozwala uzyskać oświadczenie o odpowiedzialności kierownika jednostki za sprawozdanie finansowe z datą nieznacznie wcześniejszą od daty wyrażenia opinii. Z kolei trzeci standard nie dotyczy już tylko przeglądów, ale także innych – poza badaniem sprawozdania – czynności rewizji.