Zagraniczne zarobki dzieci przekraczające ustawowy limit 3089 zł pozbawią ulgi. Resort finansów twierdzi, że dotyczy to też dochodów zwolnionych w Polsce z PIT. Zdaniem ekspertów takie stanowisko nie ma oparcia w obowiązujących przepisach.
Rodzic nie odliczy ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko, które dorabiało do kieszonkowego za granicą, jeżeli zarobki te przekroczyły 3089 zł. Co istotne, ulgę wyłączają także dochody dziecka zwolnione z podatku w Polsce, na podstawie metody unikania podwójnego opodatkowania zwanej wyłączeniem z progresją. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Według MF przepis regulujący limit zarobków pełnoletnich dzieci, którego przekroczenie pozbawia ulgi, obejmuje dochody uzyskane za granicą, bez względu na to, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania miała do nich zastosowanie.

Usuwanie nierówności

Dotychczas zagraniczne zarobki dziecka, zwolnione z podatku w Polsce w wyniku zastosowania metody wyłączenia z progresją, nie miały wpływu na prawo do ulgi. Jeśli natomiast dziecko uzyskało dochód przekraczający limit w kraju, z którego dochód rozlicza się mniej korzystną metodą – odliczenia proporcjonalnego – to rodzic tracił prawo do ulgi.
Prawdą jest, że takie regulacje niesłusznie różnicowały sytuację rodziców, ze względu na kraj, w którym dziecko zarabiało. Trudno jednak uznać, że wyłączenie ulgi nawet w przypadku dochodów zwolnionych z podatku w Polsce jest sprawiedliwe.
– Szkoda, że minister finansów usuwa nierówne traktowanie podatników w ten sposób, że interpretuje przepisy na niekorzyść wszystkich – mówi Marek Kolibski, doradca podatkowy w kancelarii KNDP.

Limit dochodu

Paweł Jabłonowski, szef Departamentu Podatkowego Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, wyjaśnia, że od 1 stycznia 2009 r. uległ zmianie przepis określający limit dopuszczalnych zarobków dzieci pełnoletnich uczących się. Ulga przysługuje, jeżeli dziecko nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT (według skali podatkowej) lub w art. 30 tej ustawy (np. dochody z giełdy) w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł. Wcześniej przepis wyraźnie wyłączał z limitu dochody zwolnione z podatku.
– Obecnie nie chodzi o brak ekonomicznego obciążenia podatkiem, ale o podleganie podatkowi, nawet gdy dochody są zwolnione z opodatkowania – uważa Paweł Jabłonkowski. Zdaniem eksperta takie podejście do problemu skutkuje tym, że jednakowo są traktowane w aspekcie stosowania ulgi dochody dzieci, bez względu na stosowaną metodę unikania podwójnego opodatkowania.Z takim poglądem nie zgadza się Marek Kolibski. Jego zdaniem, jeżeli dany dochód jest zwolniony, to w ogóle nie jest celowe rozpatrywanie, czy podlega opodatkowaniu według skali progresywnej. Skalę stosuje się do dochodu, który ma być faktycznie opodatkowany.
– Z tego względu dziecko może uzyskiwać dochody zwolnione w samej ustawie o PIT oraz dochody zwolnione na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które nie wpływają na ulgę – stwierdza Marek Kolibski.
Wysokość takich zwolnionych dochodów może być nawet bardzo duża. Jeżeli natomiast dziecko uzyskuje dochody w państwie, z którym umowa przewiduje metodę odliczenia proporcjonalnego, to do takiego dochodu jako niezwolnionego z podatku w Polsce ma zastosowanie progresywna skala podatkowa. Jeżeli przekroczyły one limit, rodzice wówczas tracą prawo do ulgi.
Ekspert dodaje, że podległe ministrowi finansów izby skarbowe, wydające interpretacje podatkowe w jego imieniu, potwierdzają dotychczasową praktykę, że zagraniczne dochody, jeśli są zwolnione z podatku w Polsce, to nie mają wpływu na ulgę prorodzinną (por. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 maja 2009 r., nr ITPB1/415-175/09/MM).

Polskie zarobki

Również w ocenie dr. Krzysztofa Biernackiego, doradcy podatkowego z Rödl & Partner, zrównanie dochodów zagranicznych rozliczanych metodą odliczenia proporcjonalnego oraz wyłączenia z progresją, jak uczyniło to MF, nie znajduje potwierdzenia w przepisach prawa.
Co więcej, takie stanowisko rodzi pytanie, jak traktować krajowe dochody zwolnione z podatku np. na podstawie art. 21 ustawy o PIT. Przyjmując, że zwolnione w Polsce dochody zagraniczne wpływają na wartość dochodu (a tym samym przekraczające dozwolony limit, wyłączając zastosowanie ulgi), krajowe dochody zwolnione z PIT również powinny wyłączać prawo do ulgi.
– Tylko dochody podlegające opodatkowaniu pozbawiają ulgi, a nie jakiekolwiek dochody dziecka – podkreśla nasz rozmówca.
Ministerstwo Finansów powinno wydać interpretację ogólną na temat wpływu na ulgę prorodzinną dochodów zwolnionych z opodatkowania zarówno zagranicznych jak i polskich.