Dochody małoletnich dzieci, podlegające opodatkowaniu w Polsce, dolicza się do dochodów rodziców. Dotyczy to zarówno dochodów dzieci własnych, jak i przysposobionych, do momentu ukończenia przez nie 18 lat. W takim przypadku małoletni nie składa własnego zeznania rocznego. Jego dochody są wykazywane w rocznym zeznaniu podatkowym rodziców. Zasada ta nie ma jednak zastosowania, jeżeli rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródła przychodów dziecka. Nie jest to jedyny wyjątek.

– Dochody z pracy małoletniego, z przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku oraz stypendiów są u niego opodatkowane odrębnie i wykazywane w odrębnym zeznaniu podatkowym – przypomina dr Janusz Orłowski, radca prawny z Kancelarii Nowakowski i Wspólnicy.

Po wypełnieniu zeznania rocznego może się okazać, że zaliczki na podatek zostały pobrane w niewystarczającej kwocie i trzeba dopłacić. Niezapłacenie podatku w terminie skutkuje powstaniem zaległości podatkowej. Janusz Orłowski podkreśla, że jeżeli nie zostanie zapłacony podatek wynikający z odrębnego zeznania podatkowego małoletniego, to egzekucję tego zobowiązania przeprowadza się z jego majątku.