Podatnicy poszkodowani na skutek zdarzeń losowych oraz klęsk żywiołowych, którzy otrzymują zadośćuczynienia i zapomogi, mogą korzystać ze zwolnienia z PIT.

Czy zapomogę z funduszu związkowego objąć PIT

Podatniczka otrzymała 500 zł zapomogi z funduszu związku zawodowego. Czy powinna od tej kwoty zapłacić podatek?