Sam dostęp do faktury za internet na serwerze operatora pozbawia ulgi internetowej. Z odliczenia można skorzystać, gdy e-faktura zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny. Przy kontroli fiskusa podatnik musi przedstawić elektronicznie faktury wraz z podpisem.
Umożliwienie podatnikowi wglądu do treści faktury VAT za użytkowanie internetu w formie ścieżki dostępu do serwera operatora przy użyciu unikatowego hasła nie daje prawa do ulgi internetowej. Taką interpretację potwierdziło Ministerstwo Finansów, a my informowaliśmy o tym w DGP 30 listopada 2009 r. Sytuacja zmieni się jednak, gdy udostępniony w sieci dokument będzie zawierał kwalifikowany podpis elektroniczny. Jak taką e-fakturę wykorzystać do rozliczenia z fiskusem?
Pełną instrukcję w tym zakresie zamieścił na swojej stronie internetowej operator internetu – UPC. Zgodnie z jego wskazówkami w celu przedstawienia faktury w formie oryginalnej w urzędzie skarbowym lub przed kontrolą skarbową należy zalogować się do systemu oraz pobrać fakturę elektroniczną, która składa się z dwóch plików: podpisu elektronicznego (w formacie *.sig) oraz danych faktury (w formacie *.xml). Obydwa pliki można zapisać na dysku przenośnym, np. dyskietce, płycie CD.