Małżonkowie nie mogą rozliczyć się wspólnie, jeśli jedno z nich wybrało opodatkowanie działalności ryczałtem, nawet gdy nie uzyskało faktycznie przychodu.
Podatnik i jego żona od dwóch lat składają wspólne zeznanie podatkowe. W 2009 roku podatnik założył firmę, dla której wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Niestety, z tej działalności nie osiągnął żadnych przychodów.
– Czy za 2009 rok możemy z małżonką rozliczyć się wspólnie – pyta pan Maciej w Tarczyna.