Małżonkowie nie mogą rozliczyć się wspólnie, jeśli jedno z nich wybrało opodatkowanie działalności ryczałtem, nawet gdy nie uzyskało faktycznie przychodu.
Podatnik i jego żona od dwóch lat składają wspólne zeznanie podatkowe. W 2009 roku podatnik założył firmę, dla której wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Niestety, z tej działalności nie osiągnął żadnych przychodów.
– Czy za 2009 rok możemy z małżonką rozliczyć się wspólnie – pyta pan Maciej w Tarczyna.
Niestety, podatnicy nie będą mieli takiej możliwości. Potwierdza to Monika Ławnicka, starszy konsultant w Accreo Taxand, która podkreśla, że, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), małżonkowie nie mogą rozliczyć się wspólnie, jeśli chociażby do jednego z nich mają zastosowanie regulacje dotyczące opodatkowania 19-proc. stawką liniową, zryczałtowanym podatkiem dochodowym (z wyjątkiem ryczałtu od najmu poza działalnością gospodarczą) albo podatkiem tonażowym. Nie ma przy tym znaczenia, czy opodatkowana ryczałtem działalność przyniosła jakiekolwiek przychody.
Z kolei Adam Mariuk, doradca podatkowy, dyrektor w Deloitte, wskazuje, że wybór formy opodatkowania dokonany w jednym roku podatkowym jest ważny również w następnych latach, jeżeli podatnik nie zmieni swojej decyzji – zmiana zawsze powinna być dokonana do 20 stycznia roku, którego ma dotyczyć. Sytuacja, w której podatnik nie uzyskał w ogóle dochodu z działalności opodatkowanej ryczałtem, nie daje mu automatycznie prawa do korzystania z rozliczenia małżeńskiego.
36 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok