Spłata kredytu refinansowego z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania gwarantuje prawo do zwolnienia. Dotyczy to także sprzedaży mieszkań nabytych przed 2007 rokiem.
Organy podatkowe uznają, że przy sprzedaży mieszkań nabytych do końca 2006 roku, zwolnienie z podatku nie obejmuje spłaty tzw. kredytu refinansowego (kredyt na spłatę kredytu). Podkreślają, że dopiero obecne przepisy przewidują taką możliwość.
Przepisy obowiązujące do końca 2006 roku przewidywały inny zakres zwolnienia z podatku. Podatnik mógł z niego skorzystać, jeśli pieniądze ze sprzedaży wydał w ciągu dwóch lat na określony cel mieszkaniowy. Zwolnienie obejmowało m.in. spłatę odsetek i kredytu (pożyczki) zaciągniętego na mieszkanie (także zaciągniętego wcześniej).