ANDRZEJ PARAFIANOWICZ - Od poniedziałku w części województw rozpoczęły się ferie zimowe. Urzędy kontroli skarbowej rozpoczęły zimową akcję kontrolną. Pod lupą fiskusa znajdą się przede wszystkim miejscowości górskie oraz wypoczynkowe
W części województw rozpoczęły się ferie zimowe. Czy urzędy kontroli skarbowej – podobnie jak w latach ubiegłych – będą uważniej sprawdzać transakcje w miejscowościach turystycznych?
Tak. Okres ferii zimowych oznacza dla urzędów kontroli skarbowej kolejną już akcję „Weź paragon”. W miejscowościach turystycznych rozpoczną się kontrole zarówno sezonowych punktów gastronomicznych, jak i całorocznych sklepów oraz restauracji, czyli miejsc, gdzie może nasilić się zjawisko pomijania rejestracji sprzedaży w kasach fiskalnych. Kontrole zostaną przeprowadzone przede wszystkim w miejscowościach górskich.
Co będą sprawdzać inspektorzy skarbowi?
Inspektorzy kontroli skarbowej będą sprawdzali ewidencję sprzedaży w kasach fiskalnych oraz legalność prowadzonej działalności przez sprzedawców. Zgodnie z nazwą akcji będą również zachęcać kupujących do odbierania paragonów, wręczając im ulotki informacyjne.
W ten sposób wspieramy nie tylko uczciwych przedsiębiorców, ale też sami nie pozwalamy się oszukiwać. Warto pamiętać, że w cenę towaru czy usługi wliczony jest podatek i tylko po otrzymaniu paragonu możemy być pewni, że trafi on do budżetu państwa, a nie do kieszeni sprzedawcy. Ponadto paragon jest dowodem zakupu, na podstawie którego możemy dochodzić swoich praw konsumenckich.
Czy tego typu akcje przynoszą zamierzone efekty?
Owszem. Wystarczy sobie wyobrazić tylko jednego sprzedawcę, który zaniepokojony kontrolą zaczął rzetelnie rejestrować sprzedaż w kasie fiskalnej i wykazał obroty w wysokości np. 6 tys. zł dziennie, a do tej pory wykazywał tylko 500 zł. Każdy taki przypadek jest kolejnym krokiem do osiągnięcia zamierzonego efektu, czyli powszechności rejestrowania sprzedaży w kasach fiskalnych. Statystyka akcji prowadzonych w 2010 roku wskazuje na potrzebę ich kontynuowania, do czasu gdy wydawanie kupującym paragonów stanie się powszechne. Chciałbym podkreślić, że podstawowym celem akcji jest wsparcie uczciwych przedsiębiorców, którzy odprowadzając podatki, nie mają szans być konkurencyjnymi dla tych, którzy tego nie robią. Zaniżanie obrotów to również mniejsze wpływy do budżetu państwa, dlatego nasze kontrole będą nadal prowadzone.
Co grozi nieuczciwym podatnikom?
Konsekwencją niewywiązywania się podatników z obowiązków rejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych oraz wydawania paragonów jest poniesienie odpowiedzialności przewidzianej w przepisach kodeksu karnego skarbowego.
W przypadku wykroczeń skarbowych najbardziej powszechne jest stosowanie postępowania mandatowego, gdzie wysokość grzywny może być wymierzona w granicach od 138,60 zł do kwoty 2772 zł.