Popełniane błędy będą karane. Urzędnicy chcą też uczyć przedsiębiorców i osoby prywatne prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych. Sprzedawców – ewidencjonowania każdej sprzedaży w kasie fiskalnej. Klientów – obowiązkowego brania paragonów. To wnioski z sondy przeprowadzonej przez „DGP” w urzędach kontroli skarbowej (UKS).

– Postaramy się, aby nasz udział w tegorocznej edycji zawierał nowe, zaskakujące elementy strategii edukacyjno-prewencyjnej oraz kontrolnej – zapowiada Andrzej Bartyska z UKS w Gdańsku.

Działania urzędów

Postępowania kontrolne UKS prowadzone są przez cały rok, również w czasie wakacji.

– W okresie wakacyjnym, tj. od 22 czerwca do 31 sierpnia ze szczególną uwagą inspektorzy będą się przyglądać, czy podatnicy rzetelnie wywiązują się z obowiązków związanych z ewidencjonowaniem obrotu przy użyciu kasy rejestrującej – wyjaśnia Agnieszka Derkacz z UKS w Opolu.

Andrzej Bartyska dodaje, że przestępcy podatkowi nie odpoczywają latem, więc czas wakacji jest dla urzędników okresem intensywnych działań kontrolnych we wszystkich obszarach zagrożeń.

– Skontrolujemy zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W sprawdzanych firmach poszukamy ukrytych dochodów oraz wyłudzonych podatków, koncentrując uwagę na wykorzystaniu w działalności gospodarczej pustych faktur oraz powiązań o charakterze przestępczym – wymienia Andrzej Bartyska.

Wyjaśnia też, że kontrole podatników PIT ukierunkowane zostaną na ujawnienie niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej oraz źródeł pochodzenia majątku.

Jolanta Strojna z UKS w Kielcach stwierdza, że zainteresowanie urzędników skupi się na punktach handlowych, usługowych, gastronomicznych oraz rozrywkowych w miejscach atrakcyjnych turystycznie.

– Inspektorzy pojawią się na takich imprezach plenerowych, jak np. Piknik Country czy inscenizacja bitwy pod Grunwaldem – zdradza Mirosława Torenc z UKS w Olsztynie.

Bogusław Jóźwik z UKS w Szczecinie zwraca uwagę, że wakacje to czas specyficzny. Do wielu turystycznych miejscowości przybywają w poszukiwaniu zarobku liczni przedsiębiorcy z innych części kraju. Liczba działających punktów sprzedaży wszelkiego rodzaju towarów i usług znacznie wzrasta.

– W tych warunkach działania inspektorów skarbów- ki realizowane są przede wszystkim w trybie uproszczonym, w ramach tzw. postępowań mandatowych – tłumaczy Bogusław Jóźwik.

Kontrolerzy będą mogli pojawić się wszędzie, np. w sklepach i punktach usługowych, na targowiskach i bazarach, a nawet w autokarach i busach kursujących między najbardziej popularnymi miejscowościami całego regionu.

– Pracownicy UKS będą obecni poza oficjalnymi dniami i godzinami pracy urzędu, a więc także w weekendy czy też w porze nocnej – ostrzega Bogusław Jóźwik.

Uczciwość to podstawa

Zjawisko ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych tylko części sprzedaży prowadzi do nieprawidłowego opodatkowania, ale też sprzy- ja nieuczciwej konkurencji wśród sprzedawców, a kupującym nieposiadającym paragonu utrudniają reklamację.

Anna Baran z UKS w Zielonej Górze zauważa, że wielu sprzedawców wykorzystuje klimat relaksu i wypoczynku. W takich warunkach łatwiej zapominamy o tym, by zażądać paragonu. To zaś ułatwia nieuczciwym sprzedawcom ukrywanie skali rzeczywistej sprzedaży.

– Choć w okresie wakacyjnym może się zdarzyć, że inspektor kontroli skarbowej nałoży mandat na sprawcę za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy, to nie liczba wystawionych mandatów będzie najważniejsza – stwierdza Teresa Piechowicz z UKS w Rzeszowie.

Nasza rozmówczyni dodaje, że chodzi o to, aby wydawanie paragonu było powszechne. Jej zdaniem, gdy tak się stanie, akcja edukacyjna na temat korzyści wynikających z faktu posiadania paragonu z kasy rejestrującej i wagi rzetelnej ewidencji sprzedaży nie będzie już potrzebna.

– Liczymy na to, że nieprawidłowości, które ewentualnie zostaną stwierdzone, będą jedynie wynikiem błędów, nie zaś celowego działania ze strony sprzedawców – ocenia Izabela Głowacka z UKS w Białymstoku.