Ministerstwo Finansów podsumowało przeprowadzone w 2009 roku kontrole skarbowe. Inspektorzy skarbowi przeprowadzili o 406 kontroli mniej niż w 2008 roku. Jednak mniejsza liczba kontroli nie przełożyła się na mniejsze wpływy budżetowe. Wręcz przeciwnie. Łączne kwoty do zapłaty wynikające z decyzji fiskusa i korekt deklaracji składanych przez podatników były wyższe o 728,8 mln zł. Na tym nie koniec.

Kwota ustaleń z korekt, które złożono w wyniku czynności przeprowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej (UKS), wzrosła o ponad 4,5 mln zł w porównaniu z korektami z 2008 roku. Co to oznacza? Podatnicy po rozpoczęciu kontroli sami przyznawali się do błędów i składali korekty. To dobra taktyka. Samodzielna korekta złożona do urzędu wraz z wyjaśnieniem przyczyn korekty, a także czynnym żalem, to zawsze mniejsza odpowiedzialność, zwłaszcza finansowa. Składając poprawione zeznanie, podatnik będzie musiał zapłacić zaległość podatkową i odsetki. Czynny żal uchroni go przed sankcjami z kodeksu karnego skarbowego. W przypadku decyzji fiskusa do zapłaty zazwyczaj jest dług wraz z odsetkami oraz sankcje karne skarbowe, które nie są małe. Wysokość kary za wykroczenie skarbowe w 2009 roku mogła wynieść od 127,60 zł do 25 520 zł. Za przestępstwo sięgała ponad 12 mln zł.

Zdaniem resort finansów czynności UKS oparte są na jakości, a nie liczbie kontroli.

– Dzięki położeniu nacisku na etap poprzedzający czynności kontrolne oraz zastosowanie analitycznych narzędzi informatycznych możliwe jest skrócenie kontroli, przez co są one mniej uciążliwe dla podatników – komentuje Magdalena Kobos z MF.

Ustalenia z VAT i akcyzy

Najwięcej nieprawidłowości kontrola skarbowa ujawniła w akcyzie i VAT m.in. w zakresie unikania płacenia tych podatków czy wyłudzenia VAT.

Łączne ustalenia kontroli w 2009 roku dokonane w VAT i akcyzie stanowiły 60 proc. ogólnej kwoty ustaleń.

Wśród wykrytych przestępstw skarbowych w zakresie paliw płynnych najwięcej, bo aż 44 proc. łącznej kwoty ustaleń, związanych było z mieszaniem komponentów i wprowadzaniem do obrotu jako paliw silnikowych. Kolejne 16 proc. stanowiły ustalenia w zakresie wykazywania wadliwych lub fikcyjnych oświadczeń o przeznaczeniu paliwa do celów grzewczych, a 8 proc. z wprowadzaniem do obrotu odbarwionego oleju opałowego jako napędowego.

Do szczególnie niebezpiecznych wykroczeń urzędnicy zaliczają wprowadzanie do obrotu faktur opisujących fikcyjne zdarzenia, które zostały wystawione w celu wyłudzenia VAT lub zaliczenia wykazanego w nich wydatku do kosztów.

W 2009 roku kontrola skarbowa ujawniła 81 tys. fikcyjnych faktur na 4,5 mld zł.