Podatnicy, w zależności od rodzaju uzyskanego w 2009 roku dochodu, będą musieli w zeznaniu PIT obliczyć podatek według skali, stawką liniową lub 19-proc. stawką m.in. dla dochodów kapitałowych i ze zbycia nieruchomości.
Wypełniając zeznanie za 2009 rok w każdej z deklaracji znajdziemy rubryki poświęcone na obliczenie podatku. W PIT-37 jest to część E, w PIT-36 część H, w PIT-36L – część G, w PIT-38 – część D, w PIT-39 – część D.
Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok, chyba że właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, właściwy organ podatkowy wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku dochodowym.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak obliczyć podatek za 2009 rok.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Skali PIT
- Podatku liniowego
- Zarobków z giełdy
- Zbycia nieruchomościikona lupy />
Skala PIT do rozliczenia za 2009 rok / DGP