Rozliczając się z fiskusem za 2009 rok, podatnicy mają prawo uwzględnić koszty uzyskania przychodów. Ich wysokość zależy od źródła przychodów.
Skorzystanie z ulg bądź odliczeń podatkowych to niejedyna metoda na obniżenie zobowiązania podatkowego za dany rok. Podatnicy w swoich rozliczeniach z fiskusem mogą uwzględnić również koszty uzyskania przychodów. To, jakie koszty będziemy mogli w rocznym PIT uwzględnić, zależy przede wszystkim od rodzaju osiągniętych przychodów. Inne koszty uwzględni przedsiębiorca rozliczający się na PIT-36 czy PIT-36L, inne pracownik zatrudniony na umowie o pracę i składający PIT-37, a jeszcze inne osoba wykonująca wolny zawód i uzyskująca honoraria autorskie.
Przykład 1