Rozliczając się z fiskusem za 2009 rok, podatnicy mają prawo uwzględnić koszty uzyskania przychodów. Ich wysokość zależy od źródła przychodów.
Skorzystanie z ulg bądź odliczeń podatkowych to niejedyna metoda na obniżenie zobowiązania podatkowego za dany rok. Podatnicy w swoich rozliczeniach z fiskusem mogą uwzględnić również koszty uzyskania przychodów. To, jakie koszty będziemy mogli w rocznym PIT uwzględnić, zależy przede wszystkim od rodzaju osiągniętych przychodów. Inne koszty uwzględni przedsiębiorca rozliczający się na PIT-36 czy PIT-36L, inne pracownik zatrudniony na umowie o pracę i składający PIT-37, a jeszcze inne osoba wykonująca wolny zawód i uzyskująca honoraria autorskie.
Przykład 1
Koszty kierownika produkcji
Podatniczka jest zatrudniona na stanowisku kierownika produkcji. Czy koszty uzyskania przychodów kierownika produkcji, jako uczestniczącego w tworzeniu utworu audiowizualnego, wynoszą 50 proc.?
W odniesieniu do niektórych przychodów ustawodawca dopuścił możliwość ustalania kosztów w sposób procentowy. W przypadku korzystania przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, mają zastosowanie 50-proc. koszty uzyskanego przychodu.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej jak uwzględnić w zeznaniu:

Umowy pracownicze

Wyższe wydatki

Diety zagraniczne

Koszty zryczałtowane

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie koszty uwzględnić w zeznaniu .