Zmiany stopniowe

Zanim jednak pierwsza złotówka podatku dochodowego od rolnika trafi do budżetu, jeszcze wiele kwestii będzie trzeba przedyskutować. Kluczowe będą tu odpowiedzi na pytania, czy rolników opodatkować na zasadach ogólnych czy ryczałtowo?

Zdaniem Joanny Patyk zmiany w tym zakresie należałoby wprowadzać stopniowo. Przepisy w pierwszym okresie powinny przewidywać możliwość wyboru formy opodatkowania przez rolników – na dotychczasowych zasadach podatkiem rolnym lub podatkiem dochodowym według nowych zasad.

Na taki wybór sposobu rozliczeń nie zgadza się Tomasz Maicher, ekspert z kancelarii TLA, biuro w Opolu. Według eksperta, łatwo się domyślić, że rolnicy zamożni, z dużymi dochodami, nadal pozostaliby przy nieproporcjonalnie niskim podatku rolnym. Natomiast rolnicy, których gospodarstwa nie są dochodowe lub których dochody są niewielkie, mogliby wybrać opodatkowanie PIT na zasadach ogólnych, czyli płaciliby nic albo niewiele.

– W konsekwencji do budżetu nie wypłynęłyby dodatkowe środki z PIT, a sama reforma byłaby, jak zwykle, bardzo kosztowna – komentuje Tomasz Maicher.

Wyzwanie dla rolników

Juliusz Wojciechowski zauważa, że rolnicy po wprowadzeniu zmian musieliby zacząć prowadzić jakąś formę ewidencji, zarejestrować się w urzędzie skarbowym itp. Koszty administracyjne obsługi takiego systemu mogłyby przewyższyć potencjalne korzyści dla Skarbu Państwa.