Od przyszłego roku w ustawach o podatkach dochodowych będzie miała zastosowanie nowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Obecnie treść ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz zryczałtowanym podatku dochodowym odwołuje się do klasyfikacji z 1997 r. Stosowanie nowej klasyfikacji na potrzeby podatków dochodowych zakłada rządowy projekt ustawy. W Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie.

Celem zmian jest przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań PKWiU z 2008 r., bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych. Ponieważ zakres przedmiotowy wprowadzanych zmian do przepisów poszczególnych ustaw dotyczących podatków dochodowych jest identyczny we wszystkich ustawach, jedną nowelizacją zostaną zmienione wszystkie ustawy z zakresu podatków dochodowych.

Rozporządzenie wprowadzające nową PKWiU z 2008 r. weszło w życie 1 stycznia 2009 r. Jednak do celów opodatkowania PIT, CIT, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej utrzymana została PKWiU z 1997 r. Można ją jednak stosować tylko do końca tego roku. Do końca 2010 r. na potrzeby podatków dochodowych obowiązuje klasyfikacja PKWiU z 1997 r.

Od nowego roku brak będzie podstawy prawnej do odwoływania się na potrzeby podatku dochodowego do starej klasyfikacji. W związku z tym projekt zakłada wejście w życie ustawy 1 stycznia 2011 r.