Podatnik, który pomyli się przy przekazywaniu 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego, zostanie wezwany przez urząd skarbowy do poprawienia błędu.
Na wniosek podatnika urząd skarbowy przekazuje maksymalnie 1 proc. podatku na rzecz wskazanej przez podatnika w zeznaniu rocznym organizacji pożytku publicznego (OPP). Małgorzata Brzoza z Izby Skarbowej w Szczecinie podkreśla, że aby uznać, iż podatnik zadeklarował chęć przekazania części swojego podatku na rzecz OPP w składanym zeznaniu, musi zostać wpisana nazwa wybranej organizacji, jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwota, która nie może przekroczyć 1 proc. podatku należnego.
Mimo że do skutecznego uznania wniosku o przekazanie wpłaty podatnik musi wypełnić tylko trzy rubryki, to mogą się w nich pojawić błędy, takie jak nieprawidłowo wpisana nazwa organizacji lub jej brak, nieprawidłowy numer KRS lub jego brak. Może też być zadeklarowana kwota przekraczajaca dozwoloną wysokość 1 proc. podatku należnego. Co zrobić, gdy te pomyłki się pojawią?