ANALIZA

Podatnicy już w rozliczeniu za 2008 rok będą mogli przekazać 1 proc. swojego podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego w korekcie deklaracji podatkowej. Aby wpłata 1 proc. podatku z korekty była skuteczna, trzeba będzie złożyć poprawioną deklarację w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu na złożenie pierwotnego zeznania. Jeśli zatem podatnicy PIT na złożenie zeznań za 2008 rok mają czas do 30 kwietnia 2009 r., ostatnim dniem na złożenie korekty ze wskazaniem 1 proc. podatku będzie 30 czerwca 2009 r.

Od 1 stycznia 2009 r. podatnicy, którzy będą rozliczać sprzedaż nieruchomości kupionych po 1 stycznia 2009 r., będą musieli złożyć osobne zeznanie - PIT-39. W nowym formularzu będzie również rubryka na wskazanie 1 proc. podatku. Co ważne, PIT-39 będą musieli złożyć również podatnicy, którzy będą korzystali z ulgi mieszkaniowej, tj. będą w składanym PIT deklarować, że w ciągu dwóch lat od momentu sprzedaży przeznaczą pieniądze ze sprzedaży na inny cel mieszkaniowy. Pozwoli im to uniknąć PIT od takiej transakcji.

Jednak podatnik, który w ciągu dwóch lat nie wyda wszystkich pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości, będzie musiał złożyć korektę PIT-39. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Bowiem podatnik, który po dwóch latach od złożenia pierwotnego PIT-39 złoży jego korektę, zostanie pozbawiony prawa do wskazania 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Po co więc było rozszerzać możliwość przekazywania 1 proc. podatku dla potrzebujących na PIT-39 i rozliczenia transakcji sprzedaży nieruchomości?

Zdaniem ekspertów takie rozszerzenie to dobry pomysł, ale jego szczegółowe rozwiązania nie zostały właściwie dopracowane.

Zasady z ustawy o PIT

Nowy art. 45c ust. 1 ustawy o PIT przewiduje, że 1 proc. podatku należnego, wynikającego z korekty zeznania podatkowego, może zostać przekazany organizacji pożytku publicznego, tylko jeżeli korekta ta została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.

Według Grzegorza Grochowiny, konsultanta w Doradztwie Podatkowym KPMG, wątpliwości w tym zakresie budzi fakt, że zgodnie z art. 45c znowelizowanej ustawy o PIT ustawodawca wskazał, że podatnik będzie mógł przekazać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego kwotę odpowiadającą 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym do jego złożenia albo z korekty zeznania, jeżeli została ona dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.

- Z tego przepisu wynika, że 1 proc. zobowiązania podatkowego będą mogli przekazać tylko ci podatnicy, którzy nie skorzystali z ulgi mieszkaniowej i u których wystąpił podatek należny do zapłaty już w momencie składania zeznania podatkowego lub złożyli korektę w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego - tłumaczy Grzegorz Grochowina.

Dodaje, że w innym przypadku warunek określony w art. 45c ust. 1 pkt 2 nie zostałby spełniony.

Krzysztof Nowicki, ekspert z Kancelarii Prawniczej Magnusson, zwraca uwagę, że z art. 45 ust. 1 pkt 3 wynika zaś, że terminem do złożenia deklaracji PIT-39 (rozliczenie sprzedaży nieruchomości) jest zawsze 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.