Gdy kwota obliczonego podatku od przychodu z tytułu odsetek od środków ulokowanych na lokacie bankowej jest niższa niż 50 gr, nie jest pobierany podatek.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację (nr 13743) wypowiedziało się w sprawie ofert lokat bankowych bez naliczania 19-proc. podatku od zysków kapitałowych. W takich lokatach odsetki naliczane są codziennie, co przy odpowiedniej kwocie lokaty sprawia, że nie jest naliczany podatek. Liczba takich lokat może być nieograniczona. Z odpowiedzi MF wynika, że tak sformułowana oferta banku jest zgodna z prawem. Resort wyjaśnił, że z tytułu przychodów z odsetek od lokat bankowych podatek pobierają płatnicy.
Natomiast zgodnie z powszechną zasadą przyjętą w prawie podatkowym podstawę opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom lub inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 gr i więcej podwyższa się do pełnych złotych.
Resort podkreślił, że przychody z tytułu odsetek od lokat podlegają opodatkowaniu bez względu na ich wysokość, jednak zasady zaokrąglania powodują, że w przypadku gdy kwota obliczonego podatku od przychodu z tytułu odsetek od środków ulokowanych na lokacie bankowej jest niższa niż 50 gr, podatek nie jest odprowadzany np. przez bank na konto urzędu skarbowego, gdyż jego wysokość wynosi 0 zł. Z tych względów istotna jest tylko kwota przychodu uzyskiwana z tytułu odsetek z jednej lokaty terminowej.
Jak stwierdziło MF banki oferują szeroką gamę produktów bankowych i w tym zakresie w sposób suwerenny określają treść swojej oferty.
W listopadzie 2009 roku, MF taką interpretację przedstawił już w odpowiedzi na pytanie DGP.
19 proc. wynosi zryczałtowany PIT od przychodów z odsetek z lokat bankowych