Firmy – podział rynku

W IV Rankingu wprowadziliśmy istotną zmianę dotyczącą podziału rynku firm doradztwa podatkowego. Najlepsze firmy wyłoniliśmy nie w trzech, ale w czterech grupach, w zależności od liczby doradców podatkowych. Nowością jest wyłonienie najlepszych firm wśród firm zaliczanych do wielkiej czwórki. Decyzję o wyodrębnieniu czwartej grupy podjęła redakcja po przeanalizowaniu wyników poprzednich edycji rankingu. Wynikało z nich, że firmy duże, zatrudniające 10 i więcej doradców podatkowych, osiągają wyniki, które trudno porównywać z wynikami firm największych, czyli firm zaliczanych do wielkiej czwórki.

W rezultacie pierwszą grupę utworzyły firmy wielkiej czwórki, drugą, firmy zatrudniające 10 i więcej doradców podatkowych, trzecią, zatrudniające od trzech do dziewięciu doradców podatkowych, a czwartą, zatrudniające dwóch i mniej doradców podatkowych.

Firmy – kryteria

Firmy zostały ocenione według sześciu kryteriów: liczby doradców podatkowych, liczby innych osób z uprawnieniami do doradztwa podatkowego (radcy prawni, adwokaci, biegli rewidenci, osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych), osiągniętych przychodów (od stycznia do listopada 2009 r.) na jedną osobę merytoryczną, liczby klientów, liczby wygranych spraw sądowych oraz renomy firmy.

W rankingu na najlepsze firmy doradztwa podatkowego wzięliśmy pod uwagę pięć pierwszych kryteriów. W rankingu na najskuteczniejsze firmy doradztwa podatkowego kapituła redakcyjna dodatkowo oceniła osiągnięcia firm w 2009 roku i na tej podstawie przyznała dodatkowe punkty, które decydowały o miejscu, jakie firma zajęła w tej części rankingu. Zdecydowaliśmy, że w rankingu na najskuteczniejsze firmy wyłonimy trzy najlepsze firmy w każdej z czterech grup (wielka czwórka, firmy duże, średniej wielkości oraz małe).

Po dyskusjach z przedstawicielami firm, podjęliśmy decyzję o utrzymaniu kategorii przychodu na jedną osobę merytoryczną. Kategoria ta pokazuje zatem efektywność osób, które posiadają uprawnienia do doradztwa podatkowego. Wyszliśmy z założenia, że nawet w firmach, w których na przychód pracują konsultanci podatkowi, czyli osoby nieposiadające uprawnień, osobą, która musi zatwierdzić ich pracę oraz podpisać własnym imieniem i nazwiskiem, jest osoba z uprawnieniami. A zatem nawet jeśli konsultant wypracował przychód, to i tak zaliczany jest on na konto osoby posiadającej uprawnienia (doradcy podatkowego, radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, osoby z uprawnieniami od usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych).

W tym roku po raz pierwszy DGP wyłonił nie tylko firmy najlepsze, ale również najskuteczniejsze. W tej części rankingu liczyły się osiągnięcia firm w 2009 roku. Zwycięzcami zostali: Ernst & Young, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe oraz Chadbourne & Parke.

Firmy doradztwa podatkowego odczuły i dalej odczuwają skutki kryzysu na świecie i spowolnienia gospodarczego w Polsce. Wyniki rankingu pokazują jednak, że firmy dobrze poradziły sobie w tym trudnym i wymagającym czasie. W wielu firmach przychody nie zmalały, a wzrosły. Niektórzy stracili klientów, ale są spółki, które świadczyły usługi nawet dla 250 klientów więcej niż przed rokiem. Widać również zmiany w samych firmach doradczych. Do grona doradców podatkowych w firmach dołączyli nowi, ale wielu doradców albo zmieniło miejsce pracy, albo założyło własne spółki doradcze.

Punktacja

W rankingu na najlepsze firmy w 2009 roku, podobnie jak w zeszłym roku, różnicowaliśmy liczbę przyznawanych punktów w poszczególnych kategoriach. W dwóch kategoriach firma mogła uzyskać maksymalnie 100 punktów (liczba doradców podatkowych, osiągnięte przychody/osobę merytoryczną). Za największą liczbę innych osób z uprawnieniami można było uzyskać maksymalnie 40 punktów, za największą liczbę klientów maksymalnie 60 punktów, za największą liczbę wygranych spraw sądowych do 50 punktów. W każdej kategorii, podobnie jak w latach poprzednich, maksymalną liczbę punktów otrzymywała firma (lub firmy), która uzyskała najwyższy wskaźnik, np. osiągnęła najwyższe przychody/osobę merytoryczną. Kolejne firmy uzyskiwały liczbę punktów proporcjonalną do udziału w wyniku najlepszej firmy.

Przykładowo: jeśli firma zaliczana do małych zatrudniała dwóch doradców podatkowych, otrzymała 100 punktów. Firma, która w tej grupie miała jednego doradcę, czyli połowę maksymalnej liczby, otrzymała proporcjonalną liczbę punktów, czyli 50. A zatem firma, która w tej grupie wykazała brak doradców, otrzymała w tej kategorii zero punktów. Analogicznie postępowaliśmy w każdej z czterech grup i w każdej z sześciu kategorii.

Jeśli firma nie podała informacji, otrzymywała zero punktów. Następnie sumowaliśmy liczbę punktów, które firma osiągnęła w każdej kategorii. W ten sposób firma, która osiągnęła największą liczbę punktów w swojej grupie, została zwycięzcą.

W rankingu na najskuteczniejsze firmy w 2009 roku punkty przyznane przez kapitułę redakcyjną zostały dodane do punktów przyznanych w części dotyczącej najlepszych firm. Należy jednak zaznaczyć, że wskazania kapituły redakcyjnej miały decydujące znaczenie na rozstrzygnięcie tej części rankingu.