Poniżej prezentujemy największe osiągnięcia zwycięzkich firm w tej części rankingu.

Wielka czwórka

Ernst & Young – została wybrana najskuteczniejszą firmą w grupie wielkiej czwórki. Firma jest częścią międzynarodowej sieci spółek doradztwa Ernst & Young, oferującej usługi doradztwa podatkowego w 140 krajach na świecie. W Polsce, oprócz biura głównego w Warszawie, posiada oddziały w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. W zeszłym roku firma zatrudniała 84 doradców podatkowych i osiągnęła przychód powyżej 102 milionów złotych.

Szczególnym osiągnięciem firmy w 2009 roku była wygrana w sprawie rozstrzygniętej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (sygn. akt C-441/08 Elektrownia Pątnów), dotyczącej możliwości uwzględnienia pożyczek udziałowca udzielonych i opodatkowanych przed przystąpieniem Polski do UE przy obliczaniu podstawy opodatkowania podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego wskutek tzw. konwersji pożyczek na kapitał, gdy Polska była już państwem członkowskim. Sprawa ta była opisywana na łamach prasy i była jedną z czterech polskich spraw, które w zeszłym roku rozpatrzył ETS. Uniwersalizm orzeczenia ETS w sprawie Elektrowni Pątnów przejawia się w tym, że Trybunał po raz pierwszy na gruncie polskich przepisów potwierdził, że prawo wspólnotowe obowiązuje w Polsce od momentu jego wejścia w życie, przy czym Polska ma obowiązek uwzględniania zdarzeń przedakcesyjnych przy ocenie prawnej zdarzeń poakcesyjnych.