Przedsiębiorca, który w 2009 roku zawiesił prowadzoną działalność gospodarczą, składa roczne zeznanie podatkowe bez względu na to, czy firma była zawieszona przez cały rok.
Zawieszenie firmy zwalnia z obowiązku rozliczeń z fiskusem w trakcie roku podatkowego. Zawieszone są zaliczki na podatek dochodowy oraz składanie deklaracji VAT (z wyjątkami). Przedsiębiorca nie jest natomiast zwolniony z obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym. Wykonuje on wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa, a do takich w szczególności należy obowiązek złożenia rocznego zeznania w podatku dochodowym.
– Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele firm, którzy skorzystali z możliwości zawieszenia, mają obowiązek złożenia zeznania rocznego za okres zawieszenia bez względu na to, czy trwał on miesiąc, czy też cały rok podatkowy – mówi Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP.
Wyjaśnia, że jest to spowodowane tym, że podatnicy, którzy zawiesili firmę, nadal prowadzą działalność gospodarczą, a zawieszenie działalności nie powinno być utożsamiane z jej likwidacją.
– W przypadku zawieszenia działalności przez cały rok, może się okazać, że podatnik nadal osiągał przychody np. finansowe lub ze sprzedaży środka trwałego, jak również ponosił koszty, choćby w związku z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów – wylicza Anna Misiak.
Nasza rozmówczyni zwraca uwagę, że zawieszenie wykonywania działalności nie zwalnia podatników od obowiązku prowadzenia stosownej ewidencji księgowej, a ujęte tam zdarzenia mogły mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego. Wówczas złożenie zeznania podatkowego jest niezbędne.
– Podatnicy, którzy zawiesili działalność, zobowiązani są również do uiszczenia ewentualnego podatku dochodowego wynikającego z rozliczenia rocznego – podkreśla Anna Misiak.
Warto pamiętać, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może zostać poddany kontroli, na takich samych zasadach jak firma działająca. Niezłożenie zeznania podatkowego podlega odpowiedzialności karnej skarbowej.