Osoby, które kupiły lub wybudowały w zeszłym roku mieszkanie lub dom, muszą zapłacić pierwszą ratę podatku do 15 marca.
Już tylko miesiąc został podatnikom, osobom fizycznym, do zapłaty podatku od nieruchomości za budynki i mieszkania wybudowane w zeszłym roku. Wcześniej jednak wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie informacji o nieruchomościach oraz danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków wyda decyzję ustalającą podatek od nieruchomości za cały rok. Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.), w przypadku osób fizycznych podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Do 15 marca podatek będą musiały zapłacić również osoby, które w zeszłym roku korzystały z wakacji podatkowych.

Wakacje podatkowe

Z wakacji podatkowych korzystają osoby i firmy, które wybudowały budynki w ciągu roku. Polegają one na tym, że obowiązek podatkowy powstaje dopiero od początku kolejnego roku. Jeśli przykładowo podatnik wybudował dom we wrześniu, to podatek od nieruchomości będzie musiał zapłacić, licząc od początku kolejnego roku, czyli od 1 stycznia. Okres od września do grudnia będzie wolny od podatku.
Jak tłumaczyła DGP już wcześniej Agnieszka Kobak, prawnik w kancelarii DLA Piper, w przypadku gdy zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania budynku lub budowli nastąpiło w ciągu roku, to obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstanie dopiero 1 stycznia kolejnego roku. Na takie wakacje podatkowe pozwala art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z nim, jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.Sposób zapłaty

Podatnik nie może jednak zapłacić podatku przed otrzymaniem decyzji organu podatkowego. Jak wyjaśnia dr Mariusz Popławski, jeśli podatnik wybuduje budynek, musi przede wszystkim pamiętać o obowiązku złożenia informacji o nieruchomościach. Następnie musi czekać na decyzję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
– Zobowiązanie w podatku od nieruchomości powstaje po wydaniu decyzji ustalającej przez organ podatkowy – tłumaczy Mariusz Popławski.
W praktyce zdarza się, że organ podatkowy nie wydaje decyzji przed terminem zapłaty pierwszej raty podatku. W takiej sytuacji – jak mówi ekspert – podatnik musi poczekać na decyzję, a następnie uiścić pierwszą ratę podatku ustalonego w decyzji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Jeśli jednak podatnik otrzyma decyzję przed 15 marca, pierwszą ratę będzie musiał zapłacić.
Maksymalne stawki w 2010 roku
0,65 zł stawka za 1 mkw. powierzchni od budynków lub ich części mieszkalnych
6,88 zł stawka za 1 mkw. powierzchni od budynków lub ich części pozostałych