Osoba, której z rozliczenia PIT za 2009 rok wyjdzie dopłata podatku, musi należną fiskusowi kwotę wpłacić najpóźniej 30 kwietnia 2010 r. Gdy podatnik tego nie zrobi, poza długiem będzie musiał zapłacić odsetki. Dodatkowo może zostać ukarany grzywną.

Czy niewpłacony PIT to zaległość

Podatniczka musi za 2009 rok dopłacić fiskusowi 6 tys. zł podatku. Nie ma takich środków i do 30 kwietnia 2010 r. ich nie zbierze. Czy niewpłacony podatek 1 maja 2010 r. stanie się zaległością podatkową?
TAK
Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Termin płatności PIT za 2009 rok upływa 30 kwietnia 2010 r.
Zatem już 1 maja 2010 r. u podatniczki, która nie wpłaci wynikającego z rozliczenia rocznego podatku należnego, powstanie zaległość podatkowa. Od tego momentu będą też naliczane odsetki od tej zaległości.
Podstawa prawna
Art. 51 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy za brak wpłaty jest sankcja

W PIT-28 za 2009 rok podatniczka wykazała dopłatę podatku w wysokości 500 zł. Zapomniała jednak ją uiścić do 1 lutego 2010 r. Czy za brak takiej wpłaty może zostać ukarana?

Czy od długu są naliczane odsetki

Podatnik nie wpłacił 1,5 tys. zł podatku wynikającego z PIT-28 za 2009 rok. Czy teraz będzie musiał uregulować zaległą kwotę wraz z odsetkami?

Czy podatnik może wpłacić PIT w ratach

Podatniczka musi za 2009 rok dopłacić 4 tys. zł podatku. Nie ma takiej kwoty. Czy może wpłacać co miesiąc pewną część podatku, tak aby 30 kwietnia wpłacić ostatnią ratę?

Czy pomoże przyznanie się do winy

Podatnik podatek za 2009 rok będzie mógł wpłacić do urzędu skarbowego dopiero pod koniec maja 2010 r. Czy w uniknięciu kary pomoże czynny żal?

Czy urząd może odmówić umorzenia odsetek

W rozliczeniu PIT-28 za 2009 rok podatnik wykazał dopłatę podatku. Niestety, nie mógł wpłacić jej w terminie. Powstała u niego zaległość podatkowa, od której musi zapłacić odsetki. Podatnik wystąpił do urzędu skarbowego z wnioskiem o umorzenie odsetek. Czy urząd może odmówić umorzenia?>

Czy podatnik wybiera rodzaj ulgi

Podatnik musi zapłacić podatek. W tej chwili nie ma na to środków. Zastanawia się nad wystąpieniem do urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Czy podatnik decyduje, jaki rodzaj ulgi chciałby otrzymać?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: PIT 2009: Co grozi za niewpłacenie podatku.