Podatnik, który chce przekazać 1 proc. podatku, obdarowaną organizację pożytku publicznego musi wybrać z aktualnego wykazu tych organizacji.
Składając zeznanie PIT, można przekazać 1 proc. swojego podatku na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego (OPP). Obdarowywana organizacja musi figurować na liście OPP, którą prowadzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Dotychczas należało brać pod uwagę wykaz organizacji, które miały status pożytku publicznego na 30 listopada roku, za który dokonywane jest rozliczenie. W tym roku resort pracy na bieżąco aktualizuje listę. I właśnie z tej aktualnej listy trzeba korzystać, wypełniając PIT za 2009 rok.
– Planując przekazanie 1 proc. podatku, należy pamiętać, że uprawnionymi do odbioru są wyłącznie organizacje zamieszczone w aktualnym wykazie organizacji pożytku publicznego prowadzonym przez MPiPS – wyjaśnia Kamil Jastrzębski, starszy asystent w firmie doradczej MDDP.
Dodaje, że na stronie biuletynu informacji publicznej MPiPS zamieszczono właśnie ten wykaz według stanu na 3 lutego 2010 r.
– Choć zdarzają się obecnie problemy z przekazywaniem 1 proc. podatku, to jak informuje Ministerstwo Finansów, nie można odmówić przekazania tej części podatku organizacjom niefigurującym w systemie komputerowym organów podatkowych Poltax bez wcześniejszego sprawdzenia wykazu organizacji według aktualnego stanu – stwierdza Kamil Jastrzębski.
Ekspert przypomina też, że wykaz organizacji mających status pożytku publicznego na 30 listopada 2008 r., opublikowany w Monitorze Polskim nr 96 z 2008 roku, jest już nieaktualny, co jest następstwem nowelizacji ustawy o PIT w tym zakresie.Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów pracownicy urzędów skarbowych nie mogą odmówić przekazania 1 proc. podatku organizacjom niefigurującym w tzw. słowniku OPP systemu komputerowego Poltax, jeśli figurują one w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do uzyskania środków z 1 proc. podatku według stanu na 3 lutego 2010 r. prowadzonym przez MPiPS.
Oznacza to, że jeśli pracownik urzędu skarbowego otrzyma zeznanie, na którym podatnik wskazał OPP niefigurującą w tzw. słowniku OPP systemu Poltax, powinien sprawdzić, czy organizacja ta figuruje w ministerialnym wykazie. Jeśli tak, pracownik fiskusa powinien przyjąć takie zeznanie.
Ważne
Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego można znaleźć w internecie pod adresem: www.mpips.gov.pl/bip/download/wykaz opp na dzien 3.02.2010_04-02-10.pdf