Jeszcze w tym roku zostanie rozpoczęte postępowanie przetargowe, które powinno wyłonić wykonawcę systemu elektronicznego przesyłania sprawozdań finansowych do Monitora B. Wdrożenie projektu - zgodnie z założeniami - powinno rozpocząć się na początku 2009 r. O prowadzonych działaniach poinformowało "Gazetę Prawna" Centrum Informacyjne Rządu.

Do elektronicznego przesyłania sprawozdań finansowych do Monitora Polski B będzie jednak potrzebny podpis elektroniczny. System ma być powszechnie dostępny dla wszystkich zainteresowanych firm. Sprawozdania będą przesyłane w formie elektronicznej za pośrednictwem internetu lub na płycie CD-ROM.

Dziś opłata za jedną stronę druku wynosi 724,89 zł brutto, co powoduje znaczny koszt ogłaszania sprawozdań finansowych. Należy liczyć się z wydatkiem minimum 5 tys. zł. Jednak średni koszt wynosi w granicach 8 - 10 tys. zł