Trzy pytania do TOMASZA SOKOLNICKIEGO, dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie - Od kilku dni panuje zamieszanie w urzędach skarbowych w związku z wprowadzaniem do Poltaksu zeznań podatników, którzy w PIT wskazali 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego, której jeszcze nie ma w słowniku OPP systemu skarbówki. Co urzędnik powinien zrobić?
EWA MATYSZEWSKA
TOMASZ SOKOLNICKI
Przyjąć zeznanie od podatnika. Nie ma absolutnie żadnych podstaw, aby odmawiać podatnikowi przyjęcia zeznania podatkowego, czy też na tym etapie kwestionować prawidłowość wykazanej organizacji pożytku publicznego z powodu jej braku w słowniku systemu urzędu skarbowego. Niestety, zdarzyły się pojedyncze przypadki odmowy przyjęcia takich zeznań. Stąd zrobił się problem. W wytycznych Ministerstwo Finansów zaleciło, aby wstrzymać się z wprowadzaniem do Poltaksu wniosków podatników zawartych w zeznaniach, do czasu aktualizacji słowników. Natomiast niektórzy urzędnicy odmawiali przyjęcia zeznań podatnikom, którzy wpisali w nich organizację, której nie ma jeszcze w słowniku OPP Poltaksu – i to było działanie błędne.
Załóżmy, że urzędnik wstrzymuje wprowadzenie zeznania do Poltaksu. Czy nie wpłynie to na przekazanie 1 proc. podatku dla organizacji?
Moment wprowadzenia zeznania do systemu Poltax jest wewnętrzną procedurą urzędu i nie widzę powodów, aby zaprzątać naszym podatnikom głowę tym, kiedy i kto wprowadzi ich zeznanie do systemu. Warto może dodać, że system Poltax jest na bieżąco aktualizowany i jestem pewien, że w najmniejszym nawet stopniu termin do przekazania 1 proc. na rzecz wybranych przez podatników organizacji pożytku publicznego nie jest zagrożony. Do urzędów właśnie dotarła kolejna aktualizacja systemu zawierająca słownik OPP według stanu na 5 lutego 2010 r. opracowany na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Przypomnę tylko, że w bieżącym roku, termin przekazywania przez urzędy skarbowe 1 proc. na rachunki OPP to kwiecień–maj (w zakresie wniosków z PIT-28) oraz lipiec–sierpień (w zakresie wniosków z pozostałych formularzy).
Czy niewprowadzone zeznanie do systemu nie wpłynie na zwrot nadpłaty PIT?
Zwrot nadpłaty wynikającej z zeznania podatkowego dokonywany jest w terminie trzech miesięcy od złożenia zeznania. Tak więc podatnicy mogą być spokojni, ponieważ to nie moment wprowadzenia zeznania do Poltaksu, ale data złożenia zeznania decyduje o rozpoczęciu biegu terminu do zwrotu nadpłaty.