Dr Janusz Fiszer

partner w Kancelarii Prawnej White & Case i docent UW

Poza możliwością wykorzystania pełnego zwolnienia od podatku pobieranego od dywidend wypłacanych spółce cypryjskiej przez spółki z innych państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie tzw. Parent-Subsidiary Directive (participation exemption), brakiem efektywnego opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółkę cypryjską do dowolnych innych jurysdykcji, braku efektywnego opodatkowania zysków kapitałowych realizowanych przez cypryjskie spółki holdingowe z tytułu zbycia akcji lub udziałów spółek niecypryjskich oraz relatywnie niskim opodatkowaniem dochodu realizowanego przez spółki cypryjskie na Cyprze (zaledwie 10 proc.), jednym z dodatkowych interesujących elementów planowania podatkowego są klauzule zawarte w art. 24 ust. 1 i ust. 3 polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu i majątku z 4 czerwca 1992 r.

Klauzule zawarte w art. 24 ust. 1 i ust. 3 polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu i majątku pozwalają na zaliczenie na poczet polskiego podatku dochodowego, należnego od otrzymywanych od spółki cypryjskiej dywidend lub odsetek, kwoty odpowiadającej 10 proc. podatkowi cypryjskiemu, a w przypadku należności licencyjnych, odpowiadającej 5 proc. podatkowi cypryjskiemu – nawet w sytuacji, gdy taki podatek nie został faktycznie pobrany na Cyprze, gdyż nie przewiduje go ustawodawstwo cypryjskie.

W przypadku polskich spółek, mechanizm ten pozwala na efektywne zmniejszenie w Polsce obciążenia podatkowego, dotyczącego dywidend i odsetek otrzymywanych od spółki cypryjskiej do 9 proc., a w przypadku należności licencyjnych – do 14 proc.