Podatnicy, którzy chcą przesłać zeznanie podatkowe PIT za 2009 rok drogą elektroniczną, mogą albo wypełnić bezpośrednio interaktywny formularz, albo skorzystać z aplikacji.
W tym roku po raz pierwszy można składać drogą elektroniczną w uproszczonej formule takie zeznania jak PIT-36, PIT-36L, PIT-37 (jedyny, który można było składać w zeszłym roku), PIT-38 i PIT-39. Uproszczona formuła polega na tym, że podatnicy nie muszą posiadać bezpiecznego e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem. Wypełnienie zeznania rocznego, które podatnik chce wysłać przez internet, nie odbiega od wypełnienia zeznania papierowego. Wszystkie pola, w które podatnik ma obowiązek wpisać dane, są zachowane w formularzu interaktywnym. A zatem, podobnie jak w formularzu papierowym, podatnicy muszą wpisać swoje dane, kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, wpłacone zaliczki na podatek, składki ubezpieczeniowe itd. Przy wypełnianiu e-PIT pojawiają się jednak dodatkowe wymogi techniczne, których nie ma, jeśli składamy PIT w formie papierowej.

Wymogi sprzętowe