Podatnicy, którzy chcą przesłać zeznanie podatkowe PIT za 2009 rok drogą elektroniczną, mogą albo wypełnić bezpośrednio interaktywny formularz, albo skorzystać z aplikacji.
W tym roku po raz pierwszy można składać drogą elektroniczną w uproszczonej formule takie zeznania jak PIT-36, PIT-36L, PIT-37 (jedyny, który można było składać w zeszłym roku), PIT-38 i PIT-39. Uproszczona formuła polega na tym, że podatnicy nie muszą posiadać bezpiecznego e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem. Wypełnienie zeznania rocznego, które podatnik chce wysłać przez internet, nie odbiega od wypełnienia zeznania papierowego. Wszystkie pola, w które podatnik ma obowiązek wpisać dane, są zachowane w formularzu interaktywnym. A zatem, podobnie jak w formularzu papierowym, podatnicy muszą wpisać swoje dane, kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, wpłacone zaliczki na podatek, składki ubezpieczeniowe itd. Przy wypełnianiu e-PIT pojawiają się jednak dodatkowe wymogi techniczne, których nie ma, jeśli składamy PIT w formie papierowej.

Wymogi sprzętowe

Zgodnie z instrukcją, jaką opublikowało Ministerstwo Finansów na stronie internetowej e-deklaracje.gov.pl, osoby, które wypełniają formularze interaktywne, muszą posiadać przede wszystkim komputer z systemem operacyjnym Windows (2000 lub nowszym), dostęp do internetu, zainstalowany program Adobe Reader w wersji 8.1.4 lub nowszej oraz zainstalowaną wtyczkę (plug-in) do tego programu, którą można pobrać z powyższej strony internetowej.
Posiadacze komputerów z systemem Linux lub MacOS, a także posiadający system Windows, mogą skorzystać z aplikacji desktopowej, którą resort finansów udostępnił za darmo na stronie e-deklaracje. Korzystający z aplikacji muszą oczywiście mieć również dostęp do internetu oraz zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader.Gdzie znaleźć formularze

Wszystkie formularze interaktywne udostępniło Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej, a także na stronie e-deklaracje. Wystarczy zatem wejść na jedną z powyższych stron, pobrać odpowiedni formularz interaktywny PIT, a następnie zapisać go na swoim dysku twardym. Na powyższych stronach podatnicy znajdą również aplikację desktopową, która ułatwia proces pobierania formularzy i ich wysyłania.

Załączniki

Osoby, które muszą do zeznania rocznego dołączyć załączniki, np. PIT/O, nie muszą pobierać dodatkowo formularza załącznika. Wystarczy w odpowiednim polu formularza PIT wpisać liczbę załączników, jaką podatnik chce dołączyć. Po wpisaniu liczby pojawi się dodatkowy formularz do wypełnienia. Wyjaśnijmy, że w tym roku do e-PIT można dołączyć więcej niż jeden załącznik danego rodzaju. Przykładowo, jeśli osoba wypełniająca zeznanie potrzebuje dołączyć do niego trzy PIT/O, będzie miała taką możliwość. Ministerstwo Finansów wyeliminowało przeszkodę, jaka funkcjonowała w zeszłym roku, która ograniczała liczbę załączników do jednego z każdego rodzaju.

Procedura wypełnienia

Podatnicy, którzy nie posiadają niezbędnych programów oraz ich aktualizacji, muszą w pierwszej kolejności je zainstalować. Po instalacji oprogramowania należy pobrać aplikację lub formularz interaktywny. Aplikację trzeba zainstalować na komputerze. Formularz można zapisać na dysku lub przystąpić od razu do jego wypełnienia. Należy pamiętać również o załącznikach, które podatnik chce dołączyć. Po wpisaniu wszystkich danych do formularza trzeba wprowadzić dane autoryzujące, które zastępują e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem. Należy zatem wpisać: imię i nazwisko, numer PESEL, NIP, datę urodzin oraz kwotę (sumę) przychodów wynikających z dowolnego zeznania lub rozliczenia rocznego za rok 2008. W praktyce dane indentyfikacyjne wpisze komputer, a wypełniający zeznania musi wpisać tylko kwotę przychodu z zeznania za poprzedni rok. Wypełniony i podpisany e-PIT jest gotowy do wysłania.Procedura wysyłania

Po wprowadzeniu wszystkich danych autoryzujących, czyli po podpisaniu zeznania rocznego, należy przejść do pola: Wyślij. Zanim to jednak nastąpi, warto jeszcze raz sprawdzić wszystkie dane wpisane do formularza. Jeśli bowiem podatnik wyśle zeznanie, to w przypadku jakichkolwiek błędów będzie musiał złożyć papierową korektę zeznania rocznego.
Jeśli jednak wszystkie dane się zgadzają, należy wysłać dokument. Na ekranie komputera powinien pojawić się numer referencyjny, który został wygenerowany przez system do e-deklaracji. Jest to unikalny numer składający się z cyfr i liter, który należy zapisać. Wszystkie te czynności są zautomatyzowane w aplikacji, dlatego przez całą procedurę szybciej przejdą osoby z niej korzystające. Wyjaśnijmy też, że wygenerowany przez system numer referencyjny jest niezbędny do pobrania urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO).
Osoby korzystające z formularza interaktywnego powinny wiedzieć, że numer jest zapisywany na wypełnianym formularzu w sekcji „Komunikacja z Ministerstwem Finansów”. Po uzyskaniu numeru, należy pobrać UPO. Jeśli podatnik wypełnił wszystkie dane poprawnie, wysłane do urzędu zeznanie powinno uzyskać tzw. status 200. Oznacza to, że przetwarzanie dokumentu zostało zakończone poprawnie. Tylko taki komunikat daje pewność, że zeznanie trafiło do fiskusa. To jednak nie koniec. Podatnik musi również posiadać UPO. Urzędowe potwierdzenie odbioru jest bowiem dokumentem, który potwierdza wypełnienie obowiązku podatkowego przez składającego zeznanie roczne. Posiadanie i zapisanie UPO (można je też wydrukować) kończy procedurę składania zeznania rocznego.
Wyjaśnijmy, że tylko dla dokumentów, które zostały poprawnie wypełnione i w rezultacie uzyskały status 200, wystawiane jest urzędowe potwierdzenie odbioru. Podatnicy powinni jednak uzbroić się w cierpliwość, bowiem UPO może zostać wydane w ciągu 24 godzin. Jeśli zeznanie ma status 200, a podatnik nie dostał UPO, powinien sprawdzić, czy system wygenerował takie potwierdzenie za jakiś czas. Jeśli po 24 godzinach podatnik nie uzyska UPO, oznacza to, że zeznanie nie dotarło do fiskusa. Jak wyjaśnia resort finansów, urzędowe potwierdzenie odbioru jest jedynym dokumentem potwierdzającym prawidłowe złożenie zeznania. Samo wysłanie e-PIT i otrzymanie numeru referencyjnego nie oznacza, że podatnik wypełnił obowiązek podatkowy.Wypełnienie obowiązku

Podatnicy, którzy po wysłaniu zeznania otrzymali komunikat inny niż: Status 200, powinni wiedzieć, że na formularzu nie pojawi się ikonka: Pobierz UPO. A zatem jeśli jakieś dane się nie zgadzają albo zostały wpisane niezgodnie z przyjętymi formatami, podatnik nie będzie miał możliwości pobrania UPO. W takiej sytuacji należy zweryfikować wpisane dane do formularza PIT. Jeśli mimo weryfikacji nie uda się wysłać zeznania, można sprawdzić, czy wszystkie formaty wpisanych danych się zgadzają. W razie problemów można też zajrzeć do instrukcji, które są udostępnione na stronie e-deklaracje.
Ważne
Za pośrednictwem internetu i bez bezpiecznego e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem podatnicy mogą wypełnić i przesłać do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe za 2009 rok w formie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39
Ilu podatników złożyło e-PIT za 2009 rok
13 852 – tyle e-PIT złożyli podatnicy od początku 2010 roku, w tym:
● PIT-37 – 11 894
● PIT-36 – 1093
● PIT-36L – 829
● PIT-38 – 34
● PIT-39 – 2