Z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać osoby niepełnosprawne lub te, które mają na utrzymaniu niepełnosprawnych. Ulga ta polega na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Jest jednak kilka szczegółów, których niedopilnowanie może pozbawić podatnika ulgi.

Wydatki do odliczenia

Od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć m.in. wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Od dochodu nie będą mogły być odliczone wydatki, np. na odkurzacz, lodówkę czy robota kuchennego. Nawet jeśli urządzenia te ułatwiają życie, nie można uznać ich za sprzęt rehabilitacyjny.

Potrzebne dokumenty

Pewne wydatki rehabilitacyjne mogą być odliczone od dochodu w ramach limitu, tj. do 2280 zł rocznie. W takim przypadku podatnicy nie muszą gromadzić specjalnej dokumentacji, potwierdzającej poniesienie wydatków uwzględnianych w PIT. Nie oznacza to, że podatnik odlicza od dochodu 2280 zł tylko dlatego, że jest osobą niepełnosprawną.

Limitowane odliczenie dotyczy wydatków poniesionych na: opłacenie przewodnika, psa przewodnika oraz dojazdy samochodem osobowym na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Aby te wydatki pomniejszyły dochód, muszą być faktycznie poniesione. Ponadto urząd skarbowy może poprosić o udowodnienie faktu, że np. dojeżdżał autem na zabiegi rehabilitacyjne i poniósł na ten cel wydatki, które odliczył od dochodu. Wtedy podatnik powinien przedstawić urzędowi każdy dokument, który te fakty potwierdzi. Może to być np. kserokopia karty zabiegowej bądź skierowanie na rehabilitację od lekarza.