Firmy, które wytwarzają wyroby lub usługi do ewidencji przychodów związanych ze statutową działalnością operacyjną, mogą korzystać z konta 700 Sprzedaż produktów. Ewidencja na tym koncie dotyczy zarówno kontrahentów krajowych, wewnątrzwspólnotowych, jak i z krajów trzecich. W zależności od zakresu działalności firmy mogą wyodrębnić bardziej szczegółowe konta - przykładowo: 701 Przychody ze sprzedaży produktów na kraj i 702 Przychody ze sprzedaży produktów na eksport.

Należy pamiętać, że w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy, czyli wywozu towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego UE, VAT naliczany jest w państwie członkowskim, do którego towary są dostarczane.

Z kolei transakcje eksportowe to potwierdzony przez urząd celny określony wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty. Warto więc pamiętać, że jeżeli firma sprzeda kontrahentowi zagranicznemu towar, lecz ten nie opuści terytorium kraju, takiej transakcji nie można uznać za transakcję eksportową. Podatnik nie może zastosować 0-proc. stawki VAT. Kluczowy więc będzie tu dokument odprawy celnej SAD.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl