Podatnicy, którzy w 2009 roku opłacali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu lub dzierżawy, muszą do 1 lutego 2010 r. rozliczyć się z urzędem skarbowym z uzyskanych przychodów. Aby rozliczyć się z najmu, konieczne będzie złożenie zeznania na formularzu PIT-28 oraz załącznika PIT-28/A. W przypadku korzystania z odliczeń konieczne może być też dołączenie do takiego zeznania dodatkowych załączników, czyli najczęściej PIT-D i PIT-O.
Zeznanie PIT-28 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika w terminie do 31 stycznia roku następnego po roku, za który jest ono składane. Natomiast zeznanie za 2009 rok powinno trafić do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej do północy w poniedziałek 1 lutego 2010 r. Wynika to z faktu, że 31 stycznia 2010 r. to niedziela. A w takim przypadku, zgodnie z regułami przyjętymi w Ordynacji podatkowej, termin upływa w najbliższym – po dniu wolnym – dniu roboczym.

Potrzebne formularze