Właściciele nieruchomości, których nie obejmują zwolnienia uchwalane przez rady gmin i miast, zgłaszają często wątpliwości, czy rada w ogóle mogła podjąć taką decyzję. Dotyczy to sytuacji, gdy zwolnieniu podlegają tylko właściciele niektórych, precyzyjnie opisanych w uchwale nieruchomości, np. rada uchwaliła zwolnienie od podatku od nieruchomości dla właścicieli kamienic wybudowanych przed 1945 rokiem i położonych w centrum miasta, pod warunkiem że odnowią w ciągu roku elewacje swoich budynków.

Uprawnienie z ustawy

Jak wyjaśnia Adam Hellwig, starszy menedżer w PricewaterhouseCoopers, rady gmin mogą wprowadzać zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z nim rada gminy może wprowadzać zwolnienia przedmiotowe inne niż już przewidziane we wspomnianej ustawie i inne niż dotyczące podmiotów prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

– Ustawa nie precyzuje przy tym zakresu zwolnień, które mogą być wprowadzane lokalnie. Inwencja należy do organów lokalnych, ale musi być spełniony jeden warunek – nowe zwolnienia mają mieć charakter przedmiotowy, a nie zwalniać z podatku określony krąg podmiotów – tłumaczy Adam Hellwig.